Danfoss

Elektrokovina Mostar je ovlašteni servisni partner proizvođača Danfoss.
Danfoss grupa je Danska kompanija koja je lider u razvoju i proizvodnji mehaničkih i elektroničkih proizvoda i kontrolera za industriju, rashladnu tehniku i grijanje.

TLAČNE SKLOPKE

Raspon tlačnih sklopki uključuje komponente opće industrijske namjene kao i specijalizirane sklopke za zahtjevnije aplikacije.

Danfoss tlačne sklopke

   Karakteristike:

 • opseg tlaka od -1 do 100 bara
 • kučište klase do IP 67
 • pogodno za AC i DC napajanja
 • otporne na udarce i vibracije

PRESOSTATI

Presostati su uređaji kojima se regulira tlak s jednim jednopolnim preklopnim kontaktom. Koriste se na mnogim područjima npr.hidraulički sustavi, kotlovi, crpke, pomorstvo, industrija.

Danfoss presostati

   Karakteristike:

 • opseg tlaka od -1 do 100 bara
 • kučište klase do IP 67
 • opterećenje kontakata do 10A,380V AC
 • podesni za temperature do 100°C
  ovisno o modelu

TLAČNI SENZORI

Pretvarač tlaka pokazuje trenutno stanje tlaka putem strujnog ili naponskog signala.

Danfoss tlačni senzori

   Karakteristike:

 • opseg tlaka od -1 do 100 bara
 • kučište klase do IP 67
 • izvedbe sa različitim signalima npr.
  4-20mA, 0-5V, 1-6 V,0-10V itd.
 • dostupan u izvedbi za primjenu u pomorstvu

TEMPERATURNI SENZORI

Temperaturni senzor pokazuje kolika je temperatura putem strujnog ili naponskog signala ili putem razlike u otporu koje su razmjerne temperaturi.

Danfoss temperaturni senzori

   Karakteristike:

 • opseg temperature od -50 do 600ºC
 • kučište klase do i uključujući IP 67
 • izvedbe sa različitim signalima npr.
  4-20mA, PT 100, 500 i 1000
 • dostupan u izvedbi za primjenu u pomorstvu

ELEKTROMAGNETSKI VENTILI

Elektromagnetski ventil je jednostavno zaporni ventil s električnim pogonom.

Danfoss elektromagnetski ventili

   Karakteristike:

 • izvedbe s priključcima od G 1/8" do 4"
 • izvedba iz mjedi, mjedi bez cinka,
  nehrđ. čelika
 • napon svitka od 12V do 400 V AC
 • postoje direktno i servo upravljani ventili

SKLOPNICI I SOFTSTARTERI

Danfoss CI-TI™ sklopnici i upuštači motora osiguravaju besprijekorno pokretanje i maksimalnu zaštitu vaših skupih motora i druge električne opreme.

Danfoss sklopnici i softstarteri

   Karakteristike:

 • raspon sklopnika uključuje mini
  sklopnike od 2,2. do 4 kW
 • kontrolne releje/sklopnike od 2,2 do 238 kW
 • opsežni raspon pomoćnih funkcija i pribora
  uključuje: blokove pomoćnih kontakata,
  blokove tajmera, module, mehaničke spone,
  nazivne pločice i ostalo.

FREKVENTNI PRETVARAČI

Njihova upotreba je u sustavima grijanja, ventilacije, klimatizacije te opskrbe vodom.

Danfoss frekventni pretvarači

Karakteristike:

 • raspon sklopnika uključuje mini
  sklopnike od 2,2. do 4 kW
 • kontrolne releje/sklopnike od
  2,2 do 238 kW
 • opsežni raspon pomoćnih funkcija i pribora
  uključuje: blokove pomoćnih kontakata,
  blokove tajmera, module, mehaničke spone,
  nazivne pločice i ostalo.