Automatika - tipski i specijalni proizvodi

Upravljački ormari za upravljanje crpkama i crpnim sustavima

Upravljački ormari su namjenjeni za upravljanje i zaštitu vodoopskrbnih, bunarskih i fekalnih crpki preko raznih vrsta upravljačkih sklopki i senzora.

Upravljački ormari su :

 • samostojeći ili za zidnu montažu
 • izrađeni od poliestera ili čelika, plastificirani te obojani bojom RAL 7032
 • zaštita ormara min IP 54 do IP 66
 • atestirani od strane "Zagrebinspekt d.o.o."

Vrste i tipovi upravljačkih ormara prema namjeni crpki:

1. TIPSKI UPRAVLJAČKI ORMARI ZA FEKALNE CRPKE I CRPKE ZA OBORINSKE VODE

Elektrokovina_crpno_postrojenje
Elektrokovina_crpno_postrojenje
 • Upravljački ormari za direktan start 1 crpke -FT 1D snaga 1,5 - 11 kW
 • Upravljački ormari za Y/Δ start 1 crpke - FT 1Y  snaga 5,5 - 15 kW
 • Upravljački ormari za direktan start 2 crpke -FT 2D snaga 1,5 – 11 kW
 • Upravljački ormari za Y/Δ start -FT 2Y snaga  5,5 – 15 kW

2. TIPSKI UPRAVLJAČKI ORMARI ZA VODOOPSKRBNE CRPKE

 • Upravljački ormari za direktan start 1 crpke -VT 1D snaga 1,5-11 kW
 • Upravljački ormari za Y/Δ start 1 crpke - VT 1Y snaga 5,5-15 kW
Elektrokovina_crpno_postrojenje

3. UPRAVLJAČKI ORMARI ZA SPECIJALIZIRANE NAMJENE

Elektrokovina_crpno_postrojenje

Upravljački ormari za specijalne namjene po zahtjevima korisnika za namjenu u posebnim situacijama koje nisu obuhvaćene tipskim rješenjima poput ugradnje posebnih zaštitnih modula crpki,sa frekventnim pretvaračima, softstarterima, mikrokontrolerima i sl.

Elektrokovina_crpno_postrojenje

STANDARDNE OPCIJSKE VARIJANTE

A-alarm:

 • opcija predstavlja dodatni sklop te ugradnju zvučnog signala (truba) na upravljačkom ormaru.

R-ručni start:

 • opcija predstavlja dodatni sklop (prekidač 0-1) za ručni start crpke ili crpki kvara automatike.

S-daljinska signalizacija:

 • podrazumijeva ugradnju beznaponskog sklopa za daljinski nadzor obavještavanje o statusu upravljačkog ormara (rad ili greška crpke ili crpki).

N-nivo relej:

 • opcija omogućuje upravljanje preko nivo releja i nivo sondi i to na usisnoj ili tlačnoj strani crpki

C-PTC relej:

 • opcija omogućava diretnu termičku zaštitu namota el. motora crpki ako su iste opremljenje PTC sondama. ( CR crpke iznad 3 kW).

T-termistor:

 • opcija omogućuje zaštitu namota el. motora ukoliko je isti opremljen termistorima,klixonima ili sličnim kontaktnim sondama ( SEG crpke,S crpke,SEV crpke,itd).

Dodatne opcije na upit

 • brojač sati rada,uklopni sat i sl.
 • voltmetar, ampermetar i sl.
 • temperaturni relej za Pt100 sonde i sl.
 • ormari za vanjsku ugradnju sa grijačem ,regulatorom vlage ili temperature,unutarnjom
 • rasvjetom ormara i utičnicom
 • GSM dojava rada i greške crpki
 • i sve druge dodatne opcije koje se traže u troškovnicima i raznim projektima.

ZAŠTO ODABRATI NAS?


Po posebnoj potrebi korisnika naši stručnjaci razvijaju prilagođene crpne sustave kao i automatiku i raznu specijaliziranu opremu.

Kvaliteta i dugi vijek korištenja su trajni cilj nas kao i proizvođača čije proizvode zastupamo.

Stoga za opremu i usluge dajemo jamstveni rok od 12 do 24 mjeseca.

Saznajte više o nama